วิธีการ โอน&แจ้ง ชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุไว้เท่านั้น

ธนาคารหมายเลขบัญชีประเภทบัญชีสาขาเจ้าของบัญชี
กสิกรไทย845-1000-781กระแสรายวันเมกาบางนาCCTVMIX STORE

แจ้งข้อมูลการโอนชำระเงินตามฟอร์มด้านล่างหรือผ่านทางแชทแฟนเพจ

เช่น 12,500.00
เช่น 15.43