วิธีการจัดส่งสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า
วิธีการจัดส่งสินค้า

ร้านส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ท่านสามารถวางใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าในสภาพใหม่ และสมบูรณ์ที่สุด

เนื่องจากเรามีการตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาซึ่งจะทำให้สูญเสียเวลาในการส่งกลับไปกลับมาโดยไม่จำเป็น

โดยร้าน มีวิธีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเลือกหลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้ คือ

สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ

บริการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้ คือ

1. ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี )
***สินค้าชิ้นใหญ่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

2. ทางไปรษณีย์ พัสดุเก็บเงินปลายทาง พกง., พกง.EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งที่ไปรษณีย์ปลายทาง)

***กรณีนี้ ลูกค้าต้องมั่นใจว่าจะไปรับสินค้าจริง ถ้าไม่ไปรับและสินค้าตีกลับมา ลูกค้าท่านนั้นจะไม่สามารถให้จัดส่งด้วยวิธี พกง. อีกต่อไป

3. โดยพนักงานส่งของ สำหรับสินค้าที่สามารถส่งทางรถจักรยานยนต์ (เก็บค่าสินค้าและค่าขนส่งปลายทาง)

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

การจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ

1. ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี )

2. ทางไปรษณีย์ พัสดุเก็บเงินปลายทาง พกง., พกง.EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งที่ไปรษณีย์ปลายทาง)

3. โดยบริษัทขนส่ง (ชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชี  ) และเก็บค่าขนส่งปลายทาง บริษัทขนส่งที่ ใช้บริการอยู่เป็นประจำ

อัตราค่าจัดส่งสินค้า

ค่าขนส่งสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง โดยกรณีส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักของสินค้ารวมกับกล่องบรรจุและกรณีส่งโดยพนักงานส่งของ

คิดในอัตราดังต่อไปนี้ คือ

1. กรุงเทพฯ ชั้นใน คิดค่าขนส่งในอัตรา 100 บาท

2. กรุงเทพฯ ชั้นนอก คิดค่าขนส่งในอัตรา 150–250 บาท

3. เขตปริมณฑล คิดค่าขนส่งในอัตรา 300 บาทขึ้นไป (ไม่เกิน 500 บาท)

***ในกรณีสินค้าชิ้นเล็ก ทางบริษัทจะเลือกวิธีการส่งสินค้าเองตามความเหมาะสม***

ค่าขนส่งสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด 

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง โดยกรณีส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักของสินค้ารวมกับกล่องบรรจุ และกรณีส่งทางบริษัทขนส่ง คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักและขนาดของสินค้าตามที่บริษัทขนส่งกำหนดโดยส่วนใหญ่จะเก็บค่าส่งปลายทาง (ยกเว้นบางแห่ง)

 

ระยะเวลาในการรับสินค้า

1. ทางไปรษณีย์ สำหรับการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด่วน EMS ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ และสำหรับการส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันทำการ

2. ทางขนส่ง สำหรับการส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง ลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างเร็วในวันรุ่งขึ้น หรือช้าสุดไม่เกิน 2 วันทำการ

 

***การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ เหมาะกับสินค้าชิ้นเล็ก ๆ  และน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.

 

การตรวจรับสินค้า

เมื่อสินค้าส่งถึงลูกค้า  ให้ท่านตรวจสอบสภาพของกล่องบรรจุสินค้า หากกล่องบรรจุสินค้าชำรุด ฉีกขาดจากการขนส่ง  กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันที

ถ้าสินค้าชำรุดเสียหาย  กรุณาแจ้งให้ผู้ที่ส่งสินค้าทราบ และแจ้งกลับมายังร้านภายในวันที่ท่านรับสินค้า ร้าน ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบในทุก ๆ กรณี หากไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง

การรับประกันสินค้า